Årsoppgjør

Årsoppgjøret er en fullstendig oversikt over virksomhetens regnskap og faktiske økonomiske stilling ved endt regnskapsår og etter et års drift og arbeidsinnsats, og er bestemmende for skatten.

Årsoppgjøret skal inneholde resultatregnskap, balanse og årsberetning, og leveres innen gitte frister. Vi tar oss av næringsoppgaver, aksjonærregisteroppgaver og skattemeldinger, resultatregnskap og balanse, utbytte og årsoppgjørsdisposisjoner, innberetning og årsberetning, og ser til at alle formelle og juridiske krav blir imøtekommet på en sikker og betryggende måte.

Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på gjeldende regnskaps- og skatteregler, og gjennomfører et korrekt årsoppgjør med tilhørende skattemelding og ligningspapirer.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bistå din virksomhet.

KONTAKT OSS