Styrearbeid og protokoller

Ligo Regnskap bistår med styrearbeid og protokollering.

Et velfungerende styre er som regel en betydelig ressurs for enhver virksomhet. Det er derfor viktig å være bevisst på styrets sammensetning og oppgaver. Vi kan bistå virksomheten med å sette og endre styret, definere styrets oppgaver og ta hånd om alt det praktiske i tilknytning til styrearbeid og generalforsamlinger.

Det er selskapets styre som fastsetter økonomiske, produksjonsmessige og organisatoriske mål for virksomheten, organiserer arbeidet, utøver tilsynsmyndighet og kontroll, og sitter med det overordnede ansvaret for driften og virksomheten. Et godt styre består derfor gjerne av personer med ulik kompetanse og bakgrunn som derved utfyller hverandre i arbeidet.

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hvordan vi kan bidra til styrearbeidet i din virksomhet.

KONTAKT OSS