Skattemelding

Vi tar oss av skattemeldingen for aksjeselskap, enkeltpersonforetak og privatpersoner.

Skattemeldingen er en skjematisk oppstilling over hvert enkelt skattesubjekts inntekter, utgifter, formue og gjeld i løpet av et inntekts- eller kalenderår. Skattemeldingen danner grunnlaget for hvor mye den enkelte skal betale i skatter og avgifter.

Selv om skattemeldingen er betraktelig forenklet de senere årene, kan den likevel fortone seg kompleks nok for mange, særlig med tanke på hva som etter lov og regelverk kan fradragsføres. Ved å overlate oppgaven til Ligo Regnskap, har du alltid trygghet for at skattemeldingen din blir korrekt utfylt og rettidig levert.

Ta kontakt med oss for hjelp til utfylling av skattemeldingen.

KONTAKT OSS