Ledende kompetanse. Høy profesjonalitet. Beste praksis

Ligo Regnskap ble etablert i 2008 og har i dag rundt 30 ansatte og mer enn 300 kunder. Etter flere års drift har vi tilegnet oss verdifull erfaring og inngående kunnskaper om næringslivet i Stavangerregionen og Rogaland. Hovedkontoret ligger sentralt på Forus, nær etablerte næringsklynger og tradisjonsrike forretninger. Vi tror at god markedskunnskap er en forutsetning for å kunne gi våre kunder god rådgivning.

Ligo Regnskap er en profesjonalisert kunnskapsbedrift med spesialkompetanse innen en rekke bedriftsøkonomiske og bedriftsadministrative områder. Vi tar oss ikke bare av det praktiske og lovpålagte, men ønsker å være en aktiv medspiller og kompetent rådgiver for våre kunder. Vi kjenner markedet og er fortrolig med de generelle og bransjespesifikke utfordringene og hindrene som bedriftene kan stå overfor.

Vi tror på å finne løsninger som er tilpasset den enkelte kundens særskilte behov. Vi tror på integritet og kvalitet, og på vår evne til å bidra til kundenes gode resultater. Vi skal være oppdaterte og nysgjerrige, åpne for teknologisk og faglig innovasjon. Vi skal interessere oss for og forstå menneskene vi møter, og støtte våre kunder i deres arbeid og målsettinger. Vi tror på samarbeid og forutsigbarhet. Og på å få fram det beste i hverandre.

Du finner oss her.