Remittering

Oversikt og besparelser

Vi tar oss av remitteringen. Det betyr at dine innkommende regninger og fakturaer betales gjennom regnskapssystemet ved en full, helautomatisk integrasjon mot din bankforbindelse. Betaling av fakturaer er atskillig mer tidkrevende enn de fleste tror. Som med det meste andre i en virksomhet, handler også remittering om å forenkle og automatisere prosesser, og dermed spare tid og penger.

Det er mange fordeler ved å la Ligo Regnskap utføre betalinger på dine vegne. Du slipper selv å bruke tid på det, transaksjonskostnadene reduseres, utbetalingene skjer automatisk og uten rentetap på forfallsdato, du unngår forglemmelser, får full kontroll over utbetalingene og har til enhver tid fullstendig oversikt over virksomhetens betalingsforpliktelser og likviditet.

Betalingene bokføres automatisk i regnskapet.

Vi kan også bistå deg med å ajourføre regnskapet.

Ta kontakt med oss i dag for en prat om hvordan vi kan gjøre din virksomhet bedre!

KONTAKT OSS