Oppgaver og rapportering

Vi holder tidsfristene

De fleste som driver egen virksomhet har også en lovpålagt plikt til å føre regnskap. Det ajourførte regnskapet danner så utgangspunktet for en rekke oppgaver som bedriften jevnlig skal levere til de offentlige myndigheter. Ligo Regnskap hjelper deg med utfylling av oppgaver og offentlig rapportering.

Det kan være vanskelig og tidkrevende både å fylle ut oppgavene og å forholde seg til de til enhver tid gjeldende lover, regler og tidsfrister på området. Bedriften kan derfor oppnå til dels betydelige besparelser ved å overlate slike ting som regnskap, skattemelding, årsberetning, oppgaver, rapporter og reskontroer til en profesjonell, erfaren og pålitelig samarbeidspartner som Ligo Regnskap.

Vi kan hjelpe, enten du bare trenger noen gode råd og litt kvalifisert rådgivning eller du ønsker at vi skal ta hånd om det hele for deg.

Ta kontakt med oss i dag for en prat om hvordan vi kan gjøre din virksomhet bedre!

KONTAKT OSS