Avstemming

Balanse i regnskapet

Avstemming innebærer å sammenlikne årsregnskapets poster med andre bilag og dokumenter for å se om det er samsvar mellom dem. I årsregnskapet må alle betydelige balanseposter kunne dokumenteres. For å sikre dette bør regnskapet avstemmes regelmessig. De vanligste former for avstemming er bank-, lønns-, mva- og reskontroavstemming. Ligo Regnskap bistår med et kyndig blikk på bilagene, og en rask og korrekt avstemming av regnskapet.

Ta kontakt med oss i dag for en prat om hvordan vi kan gjøre din virksomhet bedre!

KONTAKT OSS