Fakturering

Noe av det viktigste for enhver bedrift er å sørge for å få betalt for varene og tjenestene den leverer. Fortløpende fakturering og oppfølging sikrer kontantstrømmen, reduserer risikoen for tap og styrker likviditeten. Riktig og rettidig fakturering er en forutsetning for en sunn forretningsdrift.

Også fakturering kan være tid- og ressurskrevende, og det knytter seg en del lovfestede formalitetskrav til form og innhold. Faktureringen kan derfor med fordel overlates til Ligo Regnskap. Vi tar oss av alt det praktiske omkring betalingskrav og eventuell oppfølging i form av purring og inkasso.

Gjennom vår samarbeidspartner Interkreditt Kapital tilbyr vi også fakturakjøp. Dette kan være en god løsning for virksomheter som ønsker å frigjøre kapital og styrke likviditeten, øke egenkapitalen og forbedre nøkkeltallene i balansen, og samtidig ekskludere risikoen for tap.

Ta kontakt med oss i dag for en prat om hvordan vi kan gjøre din virksomhet bedre!

KONTAKT OSS