Emisjoner

Mange bedrifter vil kunne komme i en situasjon der behovet for kapitalforhøyelse melder seg. De vanligste grunnene til dette er vekst gjennom oppkjøp og investeringer, ønske om større finansiell fleksibilitet, eller dekning av underskudd og gjeld.

En vanlig måte å hente inn ny egenkapital på, er gjennom emisjon. Det skjer gjennom utstedelse av nye aksjer som selges til eksisterende og/eller nye aksjonærer til en forhpndsbestemt pris (emisjonskurs).

Ligo Regnskap tar hånd om tilretteleggingen av så vel fortrinnsrettede og rettede emisjoner, som reparasjonsemisjoner.

Ta kontakt med oss for en nærmere prat om emisjon i din virksomhet.

KONTAKT OSS