En av våre kunder, Pizzabakeren, har nå inngått et samarbeid om fakturakjøp med Interkreditt Kapital, som skreddersyr løsninger og tilbyr gode betingelser for dette. Interkreditt Kapital AS er et heleid datterselskap av B2Holding ASA, som har over 2200 ansatte og virksomhet i de fleste land i Europa.

Fakturakjøp innebærer at du selger dine fordringer til en tilbyder som tar fullt eierskap til fakturaen og også overtar risikoen knyttet til inndrivingen av det utestående beløpet. På denne måten oppnår du:

• Umiddelbart oppgjør, pengene på konto innen 24 timer.

• Økonomisk forutsigbarhet og bedret likviditet.

• Ingen risiko – full regress.

• Mindre administrasjon og frigjort kapasitet.

• Trygghet for at dine sluttkunder behandles med respektfull profesjonalitet.

• Kan integreres mot nettbutikk og butikkdata.

Fakturakjøp kan være en god løsning for virksomheter som ønsker å frigjøre kapital og styrke likviditeten, øke egenkapitalen og forbedre nøkkeltallene i balansen, og samtidig ekskludere risikoen for tap.

Ønsker du å vite mer om fakturakjøp?

Kontakt oss i dag for mer informasjon.

KONTAKT OSS