Ligo Regnskap har fått ny hjemmeside!

Vi er glade for å kunne lansere vår nye hjemmeside. Det har vært viktig for oss å gi sidene et lett og ledig inntrykk, et innhold som eksisterende og nye kunder kan ha nytte av, og få fortalt hvem vi er og hva vi kan bidra med. Vi arbeider kontinuerlig med å yte best mulig service og support for våre kunder, og den nye hjemmesiden er en viktig del av dette arbeidet.

Vi bruker publiseringsplattformen Wordpress, som er fleksibel og brukervennlig, og et av verdens mest brukte og populære CMS. Terskelen for å utarbeide og publisere nytt innhold til sidene er dermed lavere enn før, og vi kan således love regelmessige nyheter og oppdateringer i tiden som kommer.

Fornyet design i samsvar med vår grafiske profil, en ryddig struktur og nye fotografier styrker lesbarheten og gjør det forhåpentligvis enkelt for besøkende å orientere og oppholde seg på sidene. Takk til Front Software (design og plattform) og Impress Publisering (foto) for godt samarbeid!


Ønsker du bedre likviditet?

En av våre kunder, Pizzabakeren, har nå inngått et samarbeid om fakturakjøp med Interkreditt Kapital, som skreddersyr løsninger og tilbyr gode betingelser for dette. Interkreditt Kapital AS er et heleid datterselskap av B2Holding ASA, som har over 2200 ansatte og virksomhet i de fleste land i Europa.

Fakturakjøp innebærer at du selger dine fordringer til en tilbyder som tar fullt eierskap til fakturaen og også overtar risikoen knyttet til inndrivingen av det utestående beløpet. På denne måten oppnår du:

• Umiddelbart oppgjør, pengene på konto innen 24 timer.

• Økonomisk forutsigbarhet og bedret likviditet.

• Ingen risiko – full regress.

• Mindre administrasjon og frigjort kapasitet.

• Trygghet for at dine sluttkunder behandles med respektfull profesjonalitet.

• Kan integreres mot nettbutikk og butikkdata.

Fakturakjøp kan være en god løsning for virksomheter som ønsker å frigjøre kapital og styrke likviditeten, øke egenkapitalen og forbedre nøkkeltallene i balansen, og samtidig ekskludere risikoen for tap.

Ønsker du å vite mer om fakturakjøp?

Kontakt oss i dag for mer informasjon.

KONTAKT OSS